Πρόγραμμα Αιθουσών

Πρόγραμμα Αιθουσών

Αναζήτηση: Καθαρισμός
Κινηματογράφος
Ταινία

Captain America 2: Ο Στρατιώτης του Χειμώνα

Odeon Paralimnio Αίθ. 02

Πέμπτη, 24-04-2014 19:20
Παρασκευή, 25-04-2014 19:20
Σάββατο, 26-04-2014 19:20
Κυριακή, 27-04-2014 19:20
Δευτέρα, 28-04-2014 19:20
Τρίτη, 29-04-2014 19:20
Τετάρτη, 30-04-2014 19:20

Need for Speed

Odeon Paralimnio Αίθ. 04

Πέμπτη, 24-04-2014 21:50
Παρασκευή, 25-04-2014 21:50
Σάββατο, 26-04-2014 21:50
Κυριακή, 27-04-2014 21:50
Δευτέρα, 28-04-2014 21:50
Τρίτη, 29-04-2014 21:50
Τετάρτη, 30-04-2014 21:50

Η Πεντάμορφη και Το Τέρας

Odeon Paralimnio Αίθ. 03

Πέμπτη, 24-04-2014 19:50 | 22:20
Παρασκευή, 25-04-2014 19:50 | 22:20
Σάββατο, 26-04-2014 19:50 | 22:20
Κυριακή, 27-04-2014 19:50 | 22:20
Δευτέρα, 28-04-2014 19:50 | 22:20
Τρίτη, 29-04-2014 19:50 | 22:20
Τετάρτη, 30-04-2014 19:50 | 22:20

Η ταινία Lego

Odeon Paralimnio Αίθ. 02

Πέμπτη, 24-04-2014 17:10
Παρασκευή, 25-04-2014 17:10
Σάββατο, 26-04-2014 17:10
Κυριακή, 27-04-2014 17:10

Η Τίνκερμπελ και Οι Πειρατές (3D) (Μεταγλ.)

Odeon Paralimnio Αίθ. 01

Δευτέρα, 28-04-2014 19:10
Τρίτη, 29-04-2014 19:10
Τετάρτη, 30-04-2014 19:10

Odeon Paralimnio Αίθ. 05 - Vodafone

Πέμπτη, 24-04-2014 18:10
Παρασκευή, 25-04-2014 18:10
Σάββατο, 26-04-2014 18:10
Κυριακή, 27-04-2014 18:10

Η Τριλογία της Απόκλισης: Οι Διαφορετικοί

Odeon Paralimnio Αίθ. 04

Πέμπτη, 24-04-2014 19:00
Παρασκευή, 25-04-2014 19:00
Σάββατο, 26-04-2014 19:00
Κυριακή, 27-04-2014 19:00
Δευτέρα, 28-04-2014 19:00
Τρίτη, 29-04-2014 19:00
Τετάρτη, 30-04-2014 19:00

Κυριαρχία

Odeon Paralimnio Αίθ. 01

Πέμπτη, 24-04-2014 21:30
Παρασκευή, 25-04-2014 21:30
Σάββατο, 26-04-2014 21:30
Κυριακή, 27-04-2014 21:30
Δευτέρα, 28-04-2014 21:30
Τρίτη, 29-04-2014 21:30
Τετάρτη, 30-04-2014 21:30

Odeon Paralimnio Αίθ. 05 - Vodafone

Πέμπτη, 24-04-2014 20:00 | 22:30
Παρασκευή, 25-04-2014 20:00 | 22:30
Σάββατο, 26-04-2014 20:00 | 22:30
Κυριακή, 27-04-2014 20:00 | 22:30
Δευτέρα, 28-04-2014 20:00 | 22:30
Τρίτη, 29-04-2014 20:00 | 22:30
Τετάρτη, 30-04-2014 20:00 | 22:30

Νώε

Odeon Paralimnio Αίθ. 02

Πέμπτη, 24-04-2014 22:10
Παρασκευή, 25-04-2014 22:10
Σάββατο, 26-04-2014 22:10
Κυριακή, 27-04-2014 22:10
Δευτέρα, 28-04-2014 22:10
Τρίτη, 29-04-2014 22:10
Τετάρτη, 30-04-2014 22:10

Ο κος Πίμποντι και ο Σέρμαν (μεταγλ.)

Odeon Paralimnio Αίθ. 03

Πέμπτη, 24-04-2014 17:40
Παρασκευή, 25-04-2014 17:40
Σάββατο, 26-04-2014 17:40
Κυριακή, 27-04-2014 17:40

Ρίο 2 (3D) (Μεταγλ.)

Odeon Paralimnio Αίθ. 01

Πέμπτη, 24-04-2014 17:00 | 19:10
Παρασκευή, 25-04-2014 17:00 | 19:10
Σάββατο, 26-04-2014 17:00 | 19:10
Κυριακή, 27-04-2014 17:00 | 19:10

Ρίο 2 (Μεταγλ.)

Odeon Paralimnio Αίθ. 06

Πέμπτη, 24-04-2014 18:00
Παρασκευή, 25-04-2014 18:00
Σάββατο, 26-04-2014 18:00
Κυριακή, 27-04-2014 18:00

Το Ακρωτήρι της Βίας

Odeon Paralimnio Αίθ. 06

Πέμπτη, 24-04-2014 20:20 | 22:40
Παρασκευή, 25-04-2014 20:20 | 22:40
Σάββατο, 26-04-2014 20:20 | 22:40
Κυριακή, 27-04-2014 20:20 | 22:40
Δευτέρα, 28-04-2014 20:20 | 22:40
Τρίτη, 29-04-2014 20:20 | 22:40
Τετάρτη, 30-04-2014 20:20 | 22:40