Πρόγραμμα Αιθουσών

Πρόγραμμα Αιθουσών

Αναζήτηση: Καθαρισμός
Κινηματογράφος
Ταινία

Fury

Odeon Πλατεία Αίθ. 01 - Vodafone

Παρασκευή, 21-11-2014 22:30
Σάββατο, 22-11-2014 22:30
Κυριακή, 23-11-2014 22:30
Δευτέρα, 24-11-2014 22:30
Τρίτη, 25-11-2014 22:30
Τετάρτη, 26-11-2014 22:30

Odeon Πλατεία Αίθ. 07

Παρασκευή, 21-11-2014 23:20
Σάββατο, 22-11-2014 17:40 | 20:30 | 23:20
Κυριακή, 23-11-2014 17:40 | 20:30 | 23:20
Δευτέρα, 24-11-2014 20:30 | 23:20
Τρίτη, 25-11-2014 20:30 | 23:20
Τετάρτη, 26-11-2014 20:30 | 23:20

Interstellar

Odeon Πλατεία Αίθ. 03

Σάββατο, 22-11-2014 21:50
Κυριακή, 23-11-2014 21:50
Δευτέρα, 24-11-2014 21:50
Τρίτη, 25-11-2014 21:50
Τετάρτη, 26-11-2014 21:50

Odeon Πλατεία Αίθ. 08

Παρασκευή, 21-11-2014 22:40
Σάββατο, 22-11-2014 16:00 | 19:20 | 22:40
Κυριακή, 23-11-2014 16:00 | 19:20 | 22:40
Δευτέρα, 24-11-2014 19:20 | 22:40
Τρίτη, 25-11-2014 19:20 | 22:40
Τετάρτη, 26-11-2014 19:20 | 22:40

St Vincent ο Αγαπημένος μου Άγιος

Odeon Πλατεία Αίθ. 06

Σάββατο, 22-11-2014 18:20
Κυριακή, 23-11-2014 18:20
Δευτέρα, 24-11-2014 18:20
Τρίτη, 25-11-2014 18:20
Τετάρτη, 26-11-2014 18:20

The Hunger Games: Η Επανάσταση Μέρος Ι

Odeon Πλατεία Αίθ. 01 - Vodafone

Σάββατο, 22-11-2014 17:30 | 20:00
Κυριακή, 23-11-2014 17:30 | 20:00
Δευτέρα, 24-11-2014 20:00
Τρίτη, 25-11-2014 20:00
Τετάρτη, 26-11-2014 20:00

Odeon Πλατεία Αίθ. 03

Σάββατο, 22-11-2014 19:20
Κυριακή, 23-11-2014 19:20
Δευτέρα, 24-11-2014 19:20
Τρίτη, 25-11-2014 19:20
Τετάρτη, 26-11-2014 19:20

Odeon Πλατεία Αίθ. 05

Παρασκευή, 21-11-2014 23:30
Σάββατο, 22-11-2014 18:30 | 21:00 | 23:30
Κυριακή, 23-11-2014 18:30 | 21:00 | 23:30
Δευτέρα, 24-11-2014 18:30 | 21:00 | 23:30
Τρίτη, 25-11-2014 18:30 | 21:00 | 23:30
Τετάρτη, 26-11-2014 18:30 | 21:00 | 23:30

Ένας Σκιούρος Σούπερ-Ήρωας (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 04

Σάββατο, 22-11-2014 17:20
Κυριακή, 23-11-2014 17:20

Ο Αγγελιοφόρος Πρέπει Να Πεθάνει

Odeon Πλατεία Αίθ. 06

Παρασκευή, 21-11-2014 23:10
Σάββατο, 22-11-2014 20:40 | 23:10
Κυριακή, 23-11-2014 20:40 | 23:10
Δευτέρα, 24-11-2014 20:40 | 23:10
Τρίτη, 25-11-2014 20:40 | 23:10
Τετάρτη, 26-11-2014 20:40 | 23:10

Ο Δικαστής

Odeon Πλατεία Αίθ. 04

Παρασκευή, 21-11-2014 22:20
Σάββατο, 22-11-2014 19:30 | 22:20
Κυριακή, 23-11-2014 19:30 | 22:20
Δευτέρα, 24-11-2014 19:30 | 22:20
Τρίτη, 25-11-2014 19:30 | 22:20
Τετάρτη, 26-11-2014 19:30 | 22:20

Ο Μικρός Νικόλας Πάει Διακοπές (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 01 - Vodafone

Σάββατο, 22-11-2014 15:20
Κυριακή, 23-11-2014 15:20

Οι Υπερέξι (3D) (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 03

Σάββατο, 22-11-2014 17:00
Κυριακή, 23-11-2014 17:00

Οι Υπερέξι (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 05

Σάββατο, 22-11-2014 16:20
Κυριακή, 23-11-2014 16:20

Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε

Odeon Πλατεία Αίθ. 02

Παρασκευή, 21-11-2014 22:10
Σάββατο, 22-11-2014 19:10 | 22:10
Κυριακή, 23-11-2014 19:10 | 22:10
Δευτέρα, 24-11-2014 19:10 | 22:10
Τρίτη, 25-11-2014 19:10 | 22:10
Τετάρτη, 26-11-2014 19:10 | 22:10