Πρόγραμμα Αιθουσών

Πρόγραμμα Αιθουσών

Αναζήτηση: Καθαρισμός
Κινηματογράφος
Ταινία

Ηρακλής

Odeon Πλατεία Αίθ. 01 - Vodafone

Παρασκευή, 25-07-2014 20:00 | 22:10
Σάββατο, 26-07-2014 20:00 | 22:10
Κυριακή, 27-07-2014 20:00 | 22:10
Δευτέρα, 28-07-2014 20:00 | 22:10
Τρίτη, 29-07-2014 20:00 | 22:10
Τετάρτη, 30-07-2014 20:00 | 22:10

Ηρακλής (3D)

Odeon Πλατεία Αίθ. 03

Πέμπτη, 24-07-2014 22:40
Παρασκευή, 25-07-2014 20:30 | 22:40
Σάββατο, 26-07-2014 20:30 | 22:40
Κυριακή, 27-07-2014 20:30 | 22:40
Δευτέρα, 28-07-2014 20:30 | 22:40
Τρίτη, 29-07-2014 20:30 | 22:40
Τετάρτη, 30-07-2014 20:30 | 22:40

Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Αυγή

Odeon Πλατεία Αίθ. 05

Παρασκευή, 25-07-2014 19:20 | 22:00
Σάββατο, 26-07-2014 19:20 | 22:00
Κυριακή, 27-07-2014 19:20 | 22:00
Δευτέρα, 28-07-2014 19:20 | 22:00
Τρίτη, 29-07-2014 19:20 | 22:00
Τετάρτη, 30-07-2014 19:20 | 22:00

Πως να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 2 (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 02

Παρασκευή, 25-07-2014 19:30
Σάββατο, 26-07-2014 19:30
Κυριακή, 27-07-2014 19:30
Δευτέρα, 28-07-2014 19:30
Τρίτη, 29-07-2014 19:30
Τετάρτη, 30-07-2014 19:30

Το Τρίτο Πρόσωπο

Odeon Πλατεία Αίθ. 04

Παρασκευή, 25-07-2014 21:10
Σάββατο, 26-07-2014 21:10
Κυριακή, 27-07-2014 21:10
Δευτέρα, 28-07-2014 21:10
Τρίτη, 29-07-2014 21:10
Τετάρτη, 30-07-2014 21:10