Πρόγραμμα Αιθουσών

Πρόγραμμα Αιθουσών

Αναζήτηση: Καθαρισμός
Κινηματογράφος
Ταινία

Sex Tape: Μια Τρελή Βραδιά

Odeon Πλατεία Αίθ. 03

Πέμπτη, 21-08-2014 20:20 | 22:30
Παρασκευή, 22-08-2014 20:20 | 22:30
Σάββατο, 23-08-2014 20:20 | 22:30
Κυριακή, 24-08-2014 20:20 | 22:30
Δευτέρα, 25-08-2014 20:20 | 22:30
Τρίτη, 26-08-2014 20:20 | 22:30
Τετάρτη, 27-08-2014 22:30

Ένας Σκιούρος Σούπερ-Ήρωας (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 02

Πέμπτη, 21-08-2014 17:50
Παρασκευή, 22-08-2014 17:50
Σάββατο, 23-08-2014 17:50
Κυριακή, 24-08-2014 17:50
Δευτέρα, 25-08-2014 17:50
Τρίτη, 26-08-2014 17:50
Τετάρτη, 27-08-2014 17:50

Ηρακλής

Odeon Πλατεία Αίθ. 04

Πέμπτη, 21-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10
Παρασκευή, 22-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10
Σάββατο, 23-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10
Κυριακή, 24-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10
Δευτέρα, 25-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10
Τρίτη, 26-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10
Τετάρτη, 27-08-2014 18:50 | 21:00 | 23:10

Οι Αναλώσιμοι 3

Odeon Πλατεία Αίθ. 01 - Vodafone

Πέμπτη, 21-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20
Παρασκευή, 22-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20
Σάββατο, 23-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20
Κυριακή, 24-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20
Δευτέρα, 25-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20
Τρίτη, 26-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20
Τετάρτη, 27-08-2014 18:00 | 20:40 | 23:20

Odeon Πλατεία Αίθ. 05

Πέμπτη, 21-08-2014 21:30
Παρασκευή, 22-08-2014 21:30
Σάββατο, 23-08-2014 21:30
Κυριακή, 24-08-2014 21:30
Δευτέρα, 25-08-2014 21:30
Τρίτη, 26-08-2014 21:30
Τετάρτη, 27-08-2014 21:30

Πως να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 2 (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 02

Πέμπτη, 21-08-2014 20:00
Παρασκευή, 22-08-2014 20:00
Σάββατο, 23-08-2014 20:00
Κυριακή, 24-08-2014 20:00
Δευτέρα, 25-08-2014 20:00
Τρίτη, 26-08-2014 20:00
Τετάρτη, 27-08-2014 20:00

Odeon Πλατεία Αίθ. 03

Πέμπτη, 21-08-2014 18:10
Παρασκευή, 22-08-2014 18:10
Σάββατο, 23-08-2014 18:10
Κυριακή, 24-08-2014 18:10
Δευτέρα, 25-08-2014 18:10
Τρίτη, 26-08-2014 18:10
Τετάρτη, 27-08-2014 18:10

Odeon Πλατεία Αίθ. 05

Πέμπτη, 21-08-2014 19:10
Παρασκευή, 22-08-2014 19:10
Σάββατο, 23-08-2014 19:10
Κυριακή, 24-08-2014 19:10
Δευτέρα, 25-08-2014 19:10
Τρίτη, 26-08-2014 19:10
Τετάρτη, 27-08-2014 19:10

Ρίο 2 (Μεταγλ.)

Odeon Πλατεία Αίθ. 06

Πέμπτη, 21-08-2014 18:30
Παρασκευή, 22-08-2014 18:30
Σάββατο, 23-08-2014 18:30
Κυριακή, 24-08-2014 18:30
Δευτέρα, 25-08-2014 18:30
Τρίτη, 26-08-2014 18:30
Τετάρτη, 27-08-2014 18:30