Όροι Πολιτικής Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ως επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.odeon.gr) οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεσθε. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά και/ή ειδικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η Odeon, δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον δε, εξακολουθείτε τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" ( download ), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Odeon. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Ως επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από εσάς, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής σας ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης
Η Odeon, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας μας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξ' αφορμής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Odeon, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η Odeon σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Σύνδεσμοι (links)
Μέσα από το odeon.gr ενδέχεται να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. H Odeon δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις σελίδες ούτε στο περιεχόμενό τους, με εξαίρεση τους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε εταιρίες του Ομίλου ODEON (π.χ οdeonstore.gr, pameodeon.gr, i-ticket.gr).
Επίσης, μέσω του οdeon.gr υπάρχει σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στην online εγγραφή μέλους στην Κινηματογραφική Λέσχη Odeon Club Cineφιλοι, καθώς και στην υποβολή αιτήματος για αποστολή του μηνιαίου newsletter της ODEON.
Εάν αντιμετωπίσετε ή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβασή σας σε άλλους δικτυακούς τόπους από το odeon.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας
Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα και η χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του odeon.gr, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην Odeon.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000, καθώς και το Ν.3471/2006(Ν.4072/2012) όσο και τις σχετικές Οδηγίες Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ ).

Παίζονται Τώρα