Οδηγίες Covid

Για την είσοδό σας στους κλειστούς κινηματογράφους Odeon είναι υποχρεωτική́ η επίδειξη:

• πιστοποιητικού́ εμβολιασμού́ (14ημερών μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού), ή

• πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

• αποτελέσματος του ελέγχου rapid test, εντός 48 ωρών πριν την έναρξη της προβολής.

• Εντύπου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, φοιτητική ή μαθητική ταυτότητα κλπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα παραπάνω ισχύουν ΚΑΙ για τους ανήλικους άνω των 12 ετών.
• Για τους ανήλικους από 4 έως 11 ετών, απαιτείται βεβαίωση δήλωσης αποτελέσματος self-test εντός 24 ωρών πριν την έναρξη της προβολής, υπογεγραμμένη από τον γονέα ή κηδεμόνα τους. Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται.
• Για τους ανήλικους κάτω των 4 ετών δε χρειάζεται κανένα έγγραφο ή πιστοποιητικό.
Στους ΘΕΡΙΝΟΥΣ κινηματογράφους Odeon, ΔΕΝ χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό για όλους τους θεατές ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Σημειώνουμε πως η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.

Παίζονται Τώρα