Οδηγίες Covid

Μετά από κυβερνητική εντολή, η είσοδος στους κινηματογράφους επιτρέπεται σε όλους, χωρίς τη χρήση πιστοποιητικών για την covid 19.
Υποχρεωτική είναι ΜΟΝΟ η εφαρμογή μη ιατρικής μάσκας για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.

Παίζονται Τώρα