Οδηγίες Covid

Μετά από κυβερνητική εντολή, η είσοδος στους κινηματογράφους επιτρέπεται σε θεατές ηλικίας από 18 ετών και άνω, ΜΟΝΟ σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες.
Συγκεκριμένα, για την είσοδό σας στους κινηματογράφους Odeon, είναι υποχρεωτική η επίδειξη:
• πιστοποιητικού εμβολιασμού (14ημερών μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού), ή
• πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή
• Εντύπου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, φοιτητική ή μαθητική ταυτότητα κλπ)
• Για τους ανήλικους από 4 έως 17 ετών, απαιτείται βεβαίωση δήλωσης αποτελέσματος self-test που έγινε και δηλώθηκε στο gov.gr εντός 24 ωρών πριν την έναρξη της προβολής. Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται.
• Για τους ανήλικους κάτω των 4 ετών δε χρειάζεται κανένα έγγραφο ή πιστοποιητικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• ΟΛΑ τα πιστοποιητικά σαρώνονται (σκανάρονται) από κινητές συσκευές πριν την είσοδο και στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, δεν επιτρέπεται η είσοδος του κατόχου στην αίθουσα. Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας ΜΟΝΟ πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το gov.gr με εμφανή τoν κωδικό (QR code) και το έντυπο ταυτοπροσωπίας.
Σημειώνουμε πως η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.

Παίζονται Τώρα