Τελευταία Νέα

Οδηγίες Covid

Για την είσοδό σας στους κλειστούς κινηματογράφους Odeon είναι υποχρεωτική́ η επίδειξη:

• πιστοποιητικού́ εμβολιασμού́ (14ημερών μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού), ή

• πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

• αποτελέσματος του ελέγχου rapid test, εντός 48 ωρών πριν την έναρξη της προβολής.

• Εντύπου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, φοιτητική ή μαθητική ταυτότητα κλπ)

Παίζονται Τώρα