Τελευταία Νέα

Οδηγίες Covid

Μετά από κυβερνητική εντολή, η είσοδος στους κινηματογράφους επιτρέπεται σε θεατές ηλικίας από 18 ετών και άνω, ΜΟΝΟ σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες.
Συγκεκριμένα, για την είσοδό σας στους κινηματογράφους Odeon, είναι υποχρεωτική η επίδειξη:
• πιστοποιητικού εμβολιασμού (14ημερών μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού), ή
• πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

Παίζονται Τώρα