ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ “SCREAM

  1. Στoν διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της ODEON Entertainment Α.Ε και γενικότερα του Ομίλου ODEON, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού.
  2. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα διαρκέσει από την 13/01/2022 έως την 26/01/2022. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί την 27/01/2022 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της ODEON Entertainment (Μεσογείων 275, Χαλάνδρι Αττικής).
  3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.odeon.gr & μέσω της σελίδας της ODEON Entertainment στο facebook. Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν την φόρμα συμμετοχής και να συμπληρώσουν τα ακριβή τους στοιχεία (όνομα, email, τηλέφωνο, και προτίμηση σε κιν/φο Odeon) προκειμένου να κερδίσουν ένα συλλεκτικό δώρο της ως άνω ταινίας.
  4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δεκαπεντε (15) νικητές. Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την 30/01/2022.

5.  Ρητά διευκρινίζεται ότι τα ως άνω δώρα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως  και κατά κανένα τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς.
6.  Η παραλαβή των δώρων των κληρωθέντων θα γίνει από τον κινηματογράφο που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. 
7.  Δώρο που κληρώθηκε σε ανήλικο (14-18 ετών) παραλαμβάνεται μόνο από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα.  Σε περίπτωση που κάποιος κληρωθείς δεν παραλάβει το δώρο του εντός ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή του, η εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση έναντι αυτού του κληρωθέντος.
8.  Τα δώρα είναι αυστηρά προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
9.  Για την παραλαβή των δώρων τους οι νικητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους.
10. Η ODEON Entertainment δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οιοσδήποτε συμμετέχων στον διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση των σχετικών με το διαγωνισμό διαδικασιών, δωρεάν παροχών κλπ.
11. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με τον διαγωνισμό και την σχετική μ’αυτόν κλήρωση και την εφαρμογή των όρων αυτών θα επιλύεται από τριμελή Επιτροπή Κρίσης που θα ορίζεται από την ODEON Entertainment στην Αθήνα. Η κρίση  της  Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι οριστική και δεσμευτική για τους συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό.
12. Η εταιρία ODEON Entertainment διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, αναβολής ή και ματαίωσης της κλήρωσης.
13. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ισχύει η Πολιτική Προστασία Δεδομένων στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας www.odeon.gr
Πριν την οριστική υποβολή της Φόρμας Συμμετοχής, ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό της εταιρίας, βάζοντας ένα √ στα κουτάκια ΝΑΙ ή  ΟΧΙ.  Εάν επιλέξει ΝΑΙ συναινεί για την διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ODEON Entertainment A.E για τους σκοπούς προώθησης των προϊόντων της.
14. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.        
           
    Χαλάνδρι, 12/01/2022